.
 
پیام رهبری
پیوندهای مفیدتبریز 2018

***برای اطلاع از فعالیتهای روزانه نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی و مطالب متنوع از بخش کشاورزی استان به کانال تلگرام نظام صنفی استان مراجعه نمایید ***

 روز گذشته اعضای هیئت مدیره نظامهای صنفی کشاورزی شهرستانها با مهری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، ساعی مدیر کل بحران استان و مسئول ستاد احیای دریاچه ارومیه و غفاری مدیر سازمان تعاون روستایی استان در محل سازمان جهاد کشاورزی استان درباره مسائل و مشکلات بخش کشاورزی دیدار و گفتگو کردند .

به گزارش دبیرخانه نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی روز گذشته اعضای هیئت مدیره نظامهای صنفی کشاورزی شهرستانها با مهری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، ساعی مدیر کل بحران استان و مسئول ستاد احیای دریاچه ارومیه و غفاری مدیر سازمان تعاون روستایی استان در محل سازمان جهاد کشاورزی استان درباره مسائل و مشکلات بخش کشاورزی دیدار و گفتگو کردند .


عطاالله هاشمی رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان:
نظام صنفی در مسائل حقوقی و قضایی کشاورزان را یاری می کند.

عطاالله هاشمی رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان با تقدیر از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در دفاع از منافع کشاورزان و بخش کشاورزی استان افزود : بنده به عنوان نماینده کشاورزان استان از تلاشهای مهندس مهری تقدیر و تشکر می کنیم و جای خوشحالی است که فرصت گفتگو و مذاکره صریح با نمایندگان کشاورزان استان با رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایجاد شده است .
عطااله هاشمی با اشاره به تشکیل نظام صنفی در 20 شهرستان استان گفت : اعضای هیئت مدیره از کشاورزان فعال و خبره شهرستان ها هستند و تمام تلاش خود را برای ساماندهی و سازماندهی کشاورزان و ارتقا رفاه، درآمد و حل مشکلات آنان را انجام میدهند.
وی با اشاره به برخی سوء تفاهمات و ناهماهنگی در امور اداری نظام صنفی کشاورزی افزود : اعضای هیئت مدیره هیچکدام سابقه کار اداری نداشتند ممکن است برخی ناهماهنگی ها و مشکلاتی در مسائل اداری و روابط بین نظام صنفی کشاورزی و جهاد کشاورزی وجود داشته باشد که با حسن نیت، افزایش همکاری و هماهنگی ها قابل رفع است .
رئیس نظام صنفی کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به برنامه های اقدام شده و درحال اقدام نظام صنفی گفت: نظام صنفی برای دفاع از حقوق اعضای خود در شهرستانهای بزرگ که توان جذب وکلای مبرز دادگستری را دارند نسبت به عقد قرارداد اقدام خواهدکرد.مهری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی:
هنر تشکلهای کشاورزی رصد مسائل مختلف بخش کشاورزی است و در صورت وجود مشکلات و موانع آن را بیان کنند

مهری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با اشاره به تشکیل جوامع انسانی در طول تاریخ گفت : روستا نشینی مادر شهرنشینی است اما فرزندان شهرنشین مادر خود یعنی روستا را فراموش کرده است و توجهی به مسائل و مشکلات سرزمین مادر خود ندارند.
وی با اشاره به مشکلات مطرح شده توسط اعضای هیئت مدیره نظام صنفی کشاورز شهرستانها افزود :
نظام صنفی کشاورزی باید به قوانین مصوب تسلط پیدا کند تا بتوانند از منافع و حقوق اعضای خود دفاع نمایند .در این رابطه نظام صنفی می تواند وکلایی را تعیین و انتخاب نماید تا در موارد مختلف و محاکم و مراجه قضایی و قانونی از اعضا نظام صنفی دفاع نمایند .   
وی تاکید بر جلوگیری از موازی کاری ها توسط تشکلهای کشاورزی افزود : همه باید  در فعالیتهای خود همپوشانی و مکمل هم باشیم و در امور به همدیگر کمک کنیم تا بتوانیم بر مشکلات بخش فائق بیاییم .
مهری در بخش دیگری گفت : هنر تشکلهای کشاورزی رصد مسائل مختلف بخش کشاورزی است و در صورت وجود مشکلات و موانع آن را بیان کنند . نظام صنفی باید بر همکاران جهادکشاورزی نظارت داشته باشد وموارد را تذکر دهند .
رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به مشکلات ملی شدن اراضی کشاورزی گفت درباره رفع تدالخات توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی، دادگستری، امور اراضی، ثبت اسناد و املاک انجام می گیرد که دبیرخانه آن جهاد کشاورزی است .
رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به تشکیل همیاران کشاورزدر کلیه روستاها افزود : 7 نفر از افراد موثر در روستا شامل : کارشناس پهنه از جهاد کشاورزی، رئیس شورای روستا، معلم روستا، مسئول پایگاه بسیج و ریش سفیدان روستا تشکیل شده است که در جهت رعایت الگوی گشت و کاهش مصرف آب کشاورزی نظارت و تصمیم گیری می کنند .
وی با اشاره به زمینهای بایر شیبدار متعلق به روستائیان افزود  : نظام صنفی در این رابطه اطلاع رسانی نماید تا کشاورزان در زمینهای مذکور به کاشت درخت و یا گیاهان دارویی اقدام کنند و احتمال تصرف زمینهای در صورت ادامه وضه موجود توسط دولت وجود دارد .
ور با اشاره به تخصیص 3 درصد یارانه برای افزایش ضریب مکانیزاسیون افزود : نظام صنفی کشاورزان را جهت استفاده از یارانه ماشین آلات ترغیب نماید و در جهت تجمع اراضی کشاورزی و بهره مندی از سیستم آبیاری تحت فشار به جهاد کشاورزی کمک نماید .غفاری مدیر تعاون روستایی آذربایجان شرقی:
اهدای کارت اعتباری 15میلیون تومانی به کشاورزان عضو نظام صنفی کشاورزی

غفاری مدیر تعاون روستایی آذربایجان شرقی: طبق هماهنگی های انجام یافته با پست بانک مقررشده است برای تامین نقدینگی کشاورزان در فصل کاشت  کارت اعتباری 15میلیون تومانی به کشاورزان عضو نظام صنفی کشاورزی توسط تعاون روستایی استان و با سود مشارکت  18 درصد یکساله اعطا شود.


ساعی مدیر کل بحران استان و مسئول استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه :
با 40% صرفه جویی در مصرف آب می توان  1/700 مترمعکب مصرف  آب به دریاچه ارومیه فرستاد.
ساعی مدیر کل بحران استان و مسئول استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به وضعیت تراز دریاچه ارومیه در سالهای مختلف گفت: حداکثر تراز ثبت شده برای دریاچه ارومیه در سال 1374 به میزان 1278 متر بالاتر از سطح دریا و حداقل تراز ثبت شده در سال 93 به میزان 1270 متر است . بنابراین در طول 20 سال گذشته 8 متر کاهش ارتفاع دریاچه را شاهد بودیم .
وی گفت : با تمهیدات ستاد احیای دریاچه ارومیه و عنایات الهی در سال جاری نسبت به سال گذشته 50 سانتی متر افزایش ارتفاع دریاچه را شاهد هستیم .
ساعی با بیان اینکه مقدار حد مجاز برای برداشت آب از منابع قابل استحصال 40 درصد است گفت :متاسفانه ما در کشورمان بطور متوسط بیش از 72% از منابع را استفاده میکنیم و این مقدار مصرف ما را در وضعیت بحرانی قرار داده است و متوسط برداشت در دشتهای شیراز 135% است که این یعنی فاجعه
مدیر کل بحران آذربایجان شرقی با اشاره به  2/750  میلیارد متر معکب حق آبه دریاچه ارومیه افزود : با 40% صرفه جویی در مصرف آب می توان  1/700 مترمعکب مصرف  آب را کاهش داد تا به دریاچه ارومیه برود .
نماینده ستاد احیای دریاچه ا رومیه در استان آذربایجان شرقی با اشاره به عوامل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه افزود : تغییر اقلیم و بروز خشک  سالی چندین ساله – توسعه نامتوزان بخش کشاورزی – برداشت بیش از حد مجاز از منابع آب تجدید شوند را از علل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه عنوان کرد
وی به اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه هم اشاره کرد و افزود : مشکل آب و کمبود آن در شهرها و مناطق جمعیتی موجب بحران های اجتماعی خواهد شد، همچنین موجب افزایش دما و کاهش بارش مهاجرت ساکنان حوزه و ساکنان تا شعاع 500 کیلومتری را تحت تاثیر قرار خواهد داد .
تخریب اراضی کشاورزی – بروز بیماریهای صعب العلاج و بروز ریز گردهای نمکی از دیگر مشکلاتی خواهد بود که در صورت دم احیای دریاچه ایجاد خواهد شد .
ساعی با اشاره به تحقیق، بررسی و مطالعات بیشاز 500 نفر از دانشمندان و متخصصین داخلی و 50 کارشناس و صاحب نظر خارجی در مورد دریاجه ارومیه و راهکارهای احیای آن گفت 26راهکار و برنامه برای احیای دریاچه تعریف و تدوین شده است و دولت دستگاههای محیط زیست، منابع طبیعی، جهادکشاورزی و سازمان آب را برای اجرای برنامه های احیای دریاچه انتخاب کرده است
و قرار است در طی برنامه 10ساله و در افق 1402 ارتفاع دریاچه به تراز اکولوژیک خود 1/1274برسد و درآن موقع میزان آب دریاچه 14 میلیارد متر معکب خواهد بود.
مسئول استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در پایان سخنان خود گفت : اعضای نظام صنفی  برای احیای دریاچه ارومیه به دولت کمک کنند و از فرصت ماههای محرم  وصفر  مردم را به کاهش مصرف آب و صرفه جویی دعوت و تشویق کنند .
اهم مشکلات مطرح شده توسط اعضای هیئت مدیره های نظام صنفی کشاورزی
مددی- رئیس هیت مدیره نظام صنفی شهرستان میانه :

تجدید نظر در بهره برداری از رود قزل اوزن و رفع موانع و مشکلات ایجاد شده – در شهرستان مشکل اختلاف اراضی حل شود –محصولات کشاورزی در تابستان از بی آبی از بین رفتند .


فریدونی – نایب رئیس نظام صنفی استان و دبیر اجرایی شهرستان هشترود :

پهنه بندی به صورت دقیق اجرا نمی شود –وام های کم بهره برای تهیه اداوت کشاورزی پرداخت شود – ارائه الگوی کشت مناسب از سوی جهاد کشاورزی شهرستانولی پور – دبیر اجرایی نظام صنفی شهرستان اهر
:
 مهلت اعلام خسارت بیمه محصولات کشاورزی یه هفته می باشد و اغلب کشاورزان از آن اطلاع ندارند. پیشنهاد افزایش مدت اعلام به بیمه در هنگام خسارت


عبادی پور – دبیر اجرای نظام صنفی شهرستان چاراویماق
:
عدم پرداخت کامل مبالغ گندم های خرید تضمینی – عدم وجود نقدیگی در کشاورزان برای خرید نهادهای کشاورزی –علیاری رئیس هیئت مدیره نظام صنفی شهرستان مرند
:
عدم شفاف سازی در مورد بهره برداری از سد زنوز و استفاده از آب سد برای کشاورزانپاشایی – عضو هیئت مدیره نظام صنفی استان و شهرستان تبریز :
مشکل پست بانک در زمینه سوخت ماشین آلات کشاورزی ؛ از 6600 لیتر سهمیه گازوئیل 1800 لیتر داده شده است . در پرداخت وام برای مکانیزاسیون وثیقه وام 65 میلیونی را 150 میلیون می خواهند و در بحث وثیقه قیمت زمین یک میلیاردی را 15 میلیون قیمت می گذارند .
وکیلی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان  میانه :
در راستای اقتصاد مقاومتی به بخش های راکد و نیمه راکد وام کم بهره پرداخت میشود ولی متاسفانه با کد شناسایی پروانه فعالیت نظام صنفی ثبت نام اولیه صورت می گیرد  ولی در ادامه وام پرداخت نمی گردد .
اسکندریان خزانه دار نظام صنفی شهرستان بناب :

پر نمودن چاههای غیر مجاز و مشکل معشیت مردم روستا و وابستگی کشاورزان به آب – پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی وصرفه نداشتن فعالیتهای کشاورزی
فخریوزبند دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان کلیبر
: مشکل درتجمیع اراضی .

         طبقه بندی: گزارش، اخبار استان،
برچسب ها: جهادکشاورزی، مطالبات، جلسه، هیئت مدیره، شهرستان،
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 03:36 ب.ظ ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره ما

سامانه اطلاع رسانی نظام صنفی کارهای کشاورزی استان آذربایجان شرقی به منظور برقراری ارتباط دو سویه با كشاورزان عضو نظام صنفی كشاورزی و همکاران نظام صنفی در سراسر استان ایجاد و راه اندازی شده است. لذا از كلیه عزیزان درخواست می شود هرگونه اخبار فعالیت ،پرسش و یامشكلات و پیشنهادات خود را ازطریق این سامانه با هیئت مدیره نظام صنفی استان درمیان بگذارند.

برای طرح پیشنهادات وانتقادات و مشكلات خود از گزینه "تماس با ما" استفاده نمایید.همچنین نظرات خود را در مورد هر مطلب می توانید درقسمت " نظر دهید" ارائه كنید.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
صفحات غیرفعال

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic